Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Nasza firma od lat zajmuje się między innymi opracowywaniem instrukcji bhp.
Instrukcje bhp (oraz p.poż.) są w każdym zakładzie pracy jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest

tworzenie instrukcji bhp

, natomiast pracownicy muszą się do nich stosować.
Polecamy nasze szkolenia okresowe bhp, które możecie Państwo zamawiać w dowolnie wybranych przez siebie terminach.

BHPland - Polska zapewnia profesjonalne prowadzenie kadr i płac.

W ramach stałego nadzoru zapewniamy:

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa pracy.
 • Przygotowanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia i zmianą warunków pracy i płacy
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, rejestrację nieobecności, przygotowanie list obecności.
 • Ewidencjonowanie umów cywilnoprawnych - umowy zlecenia, umowy o dzieło.
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z zawartymi umowami.
 • Sporządzanie list płac oraz raportów RMUA.
 • Rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS.
 • Sporządzanie wydruków rozliczeniowych do ZUS.
 • Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego.
 • Przygotowanie raportów kadrowych.
 • Raportowanie kosztów wynagrodzeń.


 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23