Szkolenia okresowe bhp

Szkolenia okresowe bhp

muszą być przeprowadzane regularnie, o czym mówi wyraźnie ustawa (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy) której tekst można przeczytać m.in. tutaj: tekst jednolity ustawy.

szkolenia okresowe z bezpieczeństwa pracyDlatego trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, iż polskie prawo, a dokładnie Kodeks Pracy, zastrzega konieczność przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Mozemy sie zastanowić co byłoby gdyby tego typu szkolenia były nieobowiązkowe? Wówczas prawdopodobnie wielu pracodawców by je ignorowało twierdząc, że to dodatkowy, niepotrzebny koszt i wiedza, którą każdy zapewne zna. Co to oznaczałoby dla pracowników? Przede wszystkim byliby oni eksponowani na znacznie większe niebezpieczeństwo, niż ma to miejsce obecnie. W końcu zawsze niedoinformowany pracownik, to pracownik bardziej narażony na czyhające w miejscu pracy zagrożenia. Dlatego trzeba traktować przepis zawarty w Kodeksie Pracy jako "dobrą monetę".

Ryzyko kary to nie może być jedyny istotny powodów, który utwierdzi pracodawcę w przekonaniu, że warto organizować szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypadki w miejscu pracy to niestety codzienność, dlatego pracodawca powinien zrobić wszystko co w jego mocy, aby zmniejszyć te statystyki. Kwestie finansowe firmy nie mogą przesłaniać troski o życie i zdrowie człowieka. Dziesiątki tysięcy wypadków pracowników, które zdarzają się każdego roku to gorzkie fakty!

Jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy w Polsce jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do obowiązków tych zalicza się także przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.). Szkolenie okresowe BHP jest przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a także zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

usuwanie azbestu - zgodnie z normami bhpFirma Bhpland z Bydgoszczy oferuje Państwu szereg szkoleń okresowych bhp. Pełne informacje znajdziecie Państwo tutaj. Polecamy szczególnie szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami które przeprowadzamy w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niz raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia pracownika. Szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych i innych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niz˙ raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenia BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się tylko w formie instruktazu nie rzadziej niż raz w roku na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia. Jeżeli takie zagrożenia nie występują nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesiecy od momentu zatrudnienia. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej niz˙ raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia.