Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
Jako OŚRODEK SZKOLENIOWY BHP oferujemy szkolenia na najwyższym poziomie. Czym jest RYZYKO ZAWODOWE ? - rozumie się przez to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ryzyko zawodowe to nie tylko ryzyko dające się przewidzieć!
Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami bhp. Oferujemy firmom także doradztwo i stały nadzór nad sprawami bhp i ppoż. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się z szczegółową ofertą dotyczącą oceny ryzyka zawodowego. Polecamy dokument: Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

- powinna odpowiadać ogólnym zasadom wynikającym z § 39 a ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności opis ocenianego stanowiska pracy, poprzez wyszczególnienie stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów, wykonywanych zadań, występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy, stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, osób pracujących na tym stanowisku.
Zagrożenia powinny zostać określone dla każdego stanowiska pracy.
Kontakt w pracy z glebą i wodą w akwenie zamkniętym wiąże się z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne, mogą to być drobnoustroje komórkowe i jednostki bezkomórkowe; bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby. Wykaz szkodliwych czynników biologicznych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
Badania mikrobiologiczne gleby i wody pozwolą ustalić ewentualną obecność czynników biologicznych z grup szkodliwych dla zdrowia.
Zgodnie z § 5 ust. 1 powołanego rozporządzenia pracodawca dokonuje oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, uwzględniając w szczególności: klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, rodzaj, stopień oraz czas trwania narażenia na działanie szkodliwego czynnika biologicznego, informację na temat: potencjalnego działania alergizującego lub toksycznego zdiagnozowanych czynników biologicznych szkodliwych dla zdrowia, obecnych w środowisku pracy, choroby która może wystąpić w następstwie wykonywanej pracy oraz stwierdzonej choroby, która ma bezpośredni związek z wykonywaną pracą.
Należy zwrócić się po wskazówki do właściwej terenowo inspekcji sanitarnej oraz jednostek służby medycyny pracy, które powinny także zostać uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. z 2005 r. Nr 81 poz. 716 ze zm.).
Pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. W szczególności pracodawca jest obowiązany:
  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwości - z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych pracowników;
  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji niepowodujących takich zagrożeń.
Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy.

 
©2024 by BHPLand - Polska, ul. Nowa 9/5, 85-119 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23
 

Szanowny Użytkowniku!

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Kto jest administratorem Twoich danych w serwisie BHPLand?

Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku tzw. administratorem danych osobowych w serwisie www jest firma BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnościami na niej udostępnianymi. Na chwilę obecną gromadzimy np. informacje identyfikujące Państwa przy kolejnych odwiedzinach, tzn. w tzw. plikach cookies (inaczej: "ciasteczka") gromadzimy znaczniki aktwności mówiące o tym, czy np. zaakceptowaliście Państwo niniejszą informację. Dzięki tej wiedzy, przy kolejnych Państwa wizytach nie pojawi się już ta treść. Poprzez współpracę z firmą Google, zbieramy również dane statystyczne na temat odwiedzających nas osób (adresy ip, wersja przeglądarki, odwiedzane podstrony). Osoby które rejestrują się na naszej platformie e-learningowej, podają swoje podstawowe dane do formularza rejestracji. Dane te są przechowywane na serwerze w bazie danych, aby możliwe było korzystanie z testów online. Z danymi osobowymi tam zgromadzonymi kojarzone są wyniki uzyskane w testach.

Komu możemy przekazać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy, że na naszej stronie internetowej dane o ruchu użytkowników zbierane są przez firmę Google.

Jak możesz zarządzać swoimi danymi?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw - skontaktuj się z nami w takim wypadku.

Zaznacz przycisk „Zgadzam się” jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Zgadzam sięNie teraz