Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Testy dotyczące minimum sanitarnego, przygotowujące do zdania egzaminu.
Systemem HACCP - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

Firma nasza zajmuje się również szkoleniami z zakresu minimum sanitarne, prowadzonych nie tylko na terenie Bydgoszczy.
HACCP czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Brak wdrożenia zasad systemu HACCP w sektorze przemysłu spożywczego w tym w żywieniu zbiorowym i obrocie żywnością może być ukarany karą grzywny.

BHPland - Polska zajmuje się opracowaniem dokumentacji ds. HACCP czyli tzw. Księgi HACCP, dostosowanej do rodzaju działalności obiektu np.: sklepy spożywcze, bary, restauracje, pensjonaty, stołówki, hurtownie, markety itp.

 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23