Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających AZBEST to tematyka jednego z naszych kursów.
W programie między innymi: potencjalne zagrożenia zdrowia wynikające z narażenia na działania pyłu azbestu, dopuszczalne i faktyczne stężenia pyłu azbestu w środowisku pracy, przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do organizowania i wykonywania prac na określonych stanowiskach oraz związane z tymi stanowiskami obowiązki i odpowiedzialność w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.
Nasz

kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

cieszy się dużym powodzeniem wśród branży budowlanej. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą BHPLand.

Oprócz tego polecamy zakładowe regulaminy pracy, będące m.in. wykładnią współczesnego prawa pracy.

Kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeznaczony jest dla pracowników i pracodawców, którzy podczas wykonywania pracy są narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz osób kierujących takimi pracami.

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z potencjalnymi zagrożeniami zdrowia wynikającymi z oddziaływania pyłu azbestowego, z zasadami i przepisami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy na określonych stanowiskach oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.

 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23