Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Firma BHPLand Polska świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą BHP w Twojej firmie. Specjalizujemy się również w doradztwie i nadzorze bhp.
Oferujemy szereg kursów i szkoleń z zakresu bhp. Polecamy między innymi: Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym - zasilaniu elektrycznym i spalinowym (gazowym).
Od uczestników kursu wymagamy: wykształcenie podstawowe, ukończone 18 lat, bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu.
Polecamy nasz kurs obsługi suwnic i urządzeń dźwigowych - szybkie terminy realizacji!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i zapoznania się z szczegółową ofertą dotyczącą oceny ryzyka zawodowego.


Wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy BHP firmie zewnętrznej - specjalistom spoza zakładu pracy. Korzystanie z usług firm zewnętrznych to z pewnością jedna z najtańszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
Zajmujemy się kompleksową obsługą firm i podmiotów w zakresie szeroko pojętego BHP.
BHPland - Polska prowadzi kompleksową obsługę firm w zakresie BHP.

Obsługa BHP przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoby pełniące zadania służby bhp posiadają duże doświadczenie, właściwe kwalifikacje i odpowiednie uprawnienia do pracy na stanowisku specjalisty ds. BHP.

W ramach kompleksowej obsługi BHP zapewniamy:
 • prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie BHP,
 • zgłoszenie działalności do PIP i PIS,
 • reprezentowanie pracodawcy w sytuacji kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • przedstawienie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych - dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP,
 • opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sporządzanie dokumentacji,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do lub z pracy, sporządzanie dokumentacji,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych,
 • opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej,
 • dobór sprzętu gaśniczego, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 • organizowanie badań lekarskich pracowników,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie BHP,
 • uczestniczenie w pracach komisji BHP,
 • uczestniczenie w konsultacjach w zakresie BHP,
 • inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki BHP i ergonomii,
 • sporządzanie sprawozdań z warunków pracy do Głównego Urzędu Statystycznego.

 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23