Imieniny: Borysława, Grzegorza, Madleny, Magdy
Firma BHPland z siedzibą w Bydgoszczy prowadzi pełen zakres usług bhp i ppoż., specjalizuje się m.in. w kursach zawodowych i specjalistycznych. Stawiamy głównie na kursy specjalistyczne najwyższej jakości i inne szkolenia okresowe. Jako OŚRODEK SZKOLENIOWY BHP oferujemy szkolenia na najwyższym poziomie. Szkolimy pracodawców, kadrę kierowniczą i pracowników różnych grup zawodowych zapoznając ich w interesujący sposób z przepisami bhp. Osoby pracujące w obecności azbestu również mogą skorzystać z kursy pt. kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Szkolenie adresowane jest do pracowników i pracodawców, którzy w związku z wykonywanymi pracami są lub mogą być narażeni na działanie pyłu azbestowego oraz pracodawców i osób kierujących takimi pracami.
Zgodnie z uchwalonymi zmianami pracodawca będzie musiał wyznaczyć pracowników do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Taki obowiązek będzie miał każdy zakład niezależnie od tego, ilu zatrudnia pracowników i w jakiej branży działa.
Kursy bhp, w tym również kursy online (tzw. e-learning) prowadzone są w Bydgoszczy oraz na terenie całego kraju wg Państwa zapytania ofertowego.
Uczymy jak zwalczać pożary (zaprószenia ognia itp zdarzenia) oraz w jaki sposób przystępować do ewakuacji pracowników.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym obecny jest w naszej ofercie od samego początku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami.

Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanym z
     poziomu roboczego

Kurs wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych zasilanych gazem propan-butan
Kursy energetyczne
Kurs obsługi pilarek do drewna
Kurs obsługi suwnic i urządzeń dźwigowych
Kurs obsługi podnośników koszowych
Kurs obsługi podnośników nożycowych
Kurs Społecznych Inspektorów Pracy
LPG (Kurs napełniania zbiorników transportowych gazem skroplonym)
Kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej
Szkolenie z zakresu podstawowych zagadnień higieny - Minimum Sanitarne
Kurs bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających AZBEST
Szkolenie z zakresu bezpiecznego wykonywania prac na wysokościach
Szkolenie dla hakowych - sygnalistów
Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 
©2018 by BHPLand - Polska, ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23