Imieniny: Bruna, Paschalisa, Sawomira

Szkolenia BHP

Szkolenia bhp

W dzisiejszych czasach wybr ofert dotyczcych usugi szkolenia bhp jest ogromny.Jeli chcesz si przekona, e warto nam powierzy pen opiek z zakresu bhp, ju teraz zapoznaj si z ofert naszej firmy któr tworz specjalici indywidualnie i profesjonalnie podchodzcy do kadego klienta. Doradzamy i pomagamy wybra najlepsze rozwizania. Dla nas nie liczy si tylko zysk ale zadowolenie i satysfakcja klientów, poniewa jako klient jeste dla nas wyjtkowy. 

 

Zapraszamy do odbycia okresowych szkole w dziedzinie Bezpieczestwa i Higieny Pracy, zorganizowanych w formie penoprawnego samoksztaecenia kierownego (e-learningu) , w peni zgodnego z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy. 

 

wiadczymy równie wysoko wyspecjalizowane usugi w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy poprzez sprawowanie staego nadzoru oraz zlece jednorazowych.

 • prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu bhp dla wszystkich grup zawodowych tzn.: sporzdzamy analizy stanu bhp,
  • pracodawców oraz innych osób kierujcych pracownikami
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników inynieryjno-technicznych
  • pracowników sub bezpieczestwa i higieny pracy
 • sporzdzamy dokumentacje powypadkowe i obliczamy koszty wypadków,
 • doradzamy jak bezpiecznie organizowa stanowiska pracy,
 • dokonujemy oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,
 • przeprowadzamy szkolenia ochrony przeciwpoarowej oraz ewakuacji pracowników,
 • opracowujemy plany ewakuacji,
 • sporzdzamy instrukcje bezpieczestwa poarowego,
 • reprezentujemy klienta w przypadku kontroli np.: PIP i PIS.

 

Zaufay nam ju wiele firm - szczegy w referencjach.
U nas pracuj specjalici sucy fachow  pomoc, wic docz do naszych klientów ju teraz.

BHPland-Польша это фирма, которая вводит на польский рынок новoе качество обучения, скорректированы по европейским стандартам и стремится расширять наше сознание в сфере безопасности и гигиены труда. BHPland-Польша как центр повышания квалификаци и профессионального совершенствования появляется в отчетах школ и частных учреждений в Отделе Народного Обраэования города Быдгощ.

Мы гарантируем высокий уровень обслуживания Клиента, согласно с Вашими индивидуальными потребностями также конкурентоспособные цены в следущих сферах:

 • Всестороннее обслуживание фирмы в области безопасности и гигиены труда.
 • Обучение персонала безопасным методам работы и гигиены труда на производстве
 • Обучение по пожарной безопасности
 • Организация профессиональных и специализированных курсов
 • Разработка (подготовка и составление) инструктажа по охране труда и пожарной безопасности
 • Исполнение инструктажа по противопожарной безопасности для строительных объектов
 • Подготовка документации после аварийной ситуации
 • Документированная информация о оценке производственных рисков
 • Проведение контроля за состоянием безопасности и гигиены труда на производствах
 • Разработка правил и инструкции по охране труда на производствах
 • Разработка и внедрение системы качества HACCP
 • Ведение отдела кадров и вознаграждения
BHPland-Польша отвечает потребностям наших клиентов при предоставлении услуг на всей территории страны. Мы гарантируем, что реализуем профессионально и эффективно все возложенные на нас задачи. Поэтому круг наших довольных Клиентов постоянно быстро расшираеться. И Вы тоже можете к ним присоединиться !


 
©2022 by BHPLand - Polska, ul. Nowa 9/5, 85-119 Bydgoszcz, tel./fax 52 321-66-23
 

Szanowny Uytkowniku!

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczo obowizywa Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (okrelane jako "RODO", "GDPR" lub "Oglne Rozporzdzenie o Ochronie Danych").

Kto jest administratorem Twoich danych w serwisie BHPLand?

Poczwszy od dnia 25 maja 2018 roku tzw. administratorem danych osobowych w serwisie www jest firma BHPLand - Polska, ul. 16 Puku Uanw Wielkopolskich 1, 85-319 Bydgoszcz.

Jaki jest cel przetwarzania danych?

Dane osobowe s zbierane w ramach korzystania przez Pastwa z naszej strony internetowej wraz z funkcjonalnociami na niej udostpnianymi. Na chwil obecn gromadzimy np. informacje identyfikujce Pastwa przy kolejnych odwiedzinach, tzn. w tzw. plikach cookies (inaczej: "ciasteczka") gromadzimy znaczniki aktwnoci mwice o tym, czy np. zaakceptowalicie Pastwo niniejsz informacj. Dziki tej wiedzy, przy kolejnych Pastwa wizytach nie pojawi si ju ta tre. Poprzez wspprac z firm Google, zbieramy rwnie dane statystyczne na temat odwiedzajcych nas osb (adresy ip, wersja przegldarki, odwiedzane podstrony). Osoby ktre rejestruj si na naszej platformie e-learningowej, podaj swoje podstawowe dane do formularza rejestracji. Dane te s przechowywane na serwerze w bazie danych, aby moliwe byo korzystanie z testw online. Z danymi osobowymi tam zgromadzonymi kojarzone s wyniki uzyskane w testach.

Komu moemy przekaza dane?

Zgodnie z obowizujcym prawem dane mog zosta przekazane podmiotom przetwarzajcym je na nasze zlecenie, np. dostawcom usug IT, agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usug, Zaufanym Partnerom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowizujcego prawa np. sdom lub organom cigania, gdy wystpi z daniem w oparciu o stosown podstaw prawn. Informujemy, e na naszej stronie internetowej dane o ruchu uytkownikw zbierane s przez firm Google.

Jak moesz zarzdza swoimi danymi?

Masz midzy innymi prawo do dania dostpu do danych, sprostowania, usunicia lub ograniczenia ich przetwarzania. Moesz take wycofa zgod na przetwarzanie danych osobowych, zgosi sprzeciw - skontaktuj si z nami w takim wypadku.

Zaznacz przycisk Zgadzam si jeli wyraasz zgod na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wyraenie zgody jest dobrowolne , masz prawo do dostpu do swoich danych, ich poprawiania, a take wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie.

Zgadzam siNie teraz